Mijn Secretaris

Mijn Secretaris is het bureau van zelfstandig secretaris en onderzoeker Janneke Welschen. Ik help organisaties graag met de volgende werkzaamheden:

  • op inhuurbasis invullen van de functie van bestuurssecretaris, projectsecretaris en ambtelijk secretaris;
  • kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
  • beleidsadvies;
  • sturings- en verantwoordingsdocumenten;
  • notuleerservice.

Mijn expertise is onder andere governance, onderzoek, beleidsadvies, tekstschrijven, verslaglegging en leiding geven in een wonen en zorg omgeving.

Wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op.